Kotisairaanhoito senioreille mahdollistaa kotona asumisen pidempään

Julkaistu: 2 June 2023

Suurin osa meistä haluaa asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään, myös ikääntyessämme, sen sijaan, että haluaisi mieluummin muuttaa hoivakotiin tai muuhun palvelulaitokseen. Kotona asuminen on varteenotettava vaihtoehto monelle, varsinkin silloin, jos tarvitsee vain pientä apua päivittäisissä toimissa, on toimiva läheisten, perheen ja ystävien verkosto ja sen lisäksi on mahdollista hyödyntää kotihoidonpalveluita. Kotisairaanhoito senioreille mahdollistaa myös sairaanhoidon tarpeiden helpomman saatavuuden kotona asuville senioreille. Tällä kertaa blogissa on aiheena kotisairaanhoito ja kotipalvelut senioreille. Tervetuloa blogin pariin lukemaan aiheesta lisää ja mukavaa, että olet löytänyt blogimme.

Kotihoito ja kotisairaanhoito seniorille saattaa tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa elämää

Vaikka sitä voi olla vaikea hyväksyä, useimmat meistä tarvitsevat jonkinlaista hoitoapua 65 vuoden iän jälkeen. Monet meistä ovat tottuneet hoitamaan kaiken itse, jakamaan tehtävät puolison kanssa tai luottamaan perheenjäsenten apuun kodin askareissa. Mutta kun ikääntyessä ja olosuhteiden muuttuessa, liikkuminen ja itsestä huolehtiminen voi muuttua yhä vaikeammaksi. Jos ajatus hoivakotiin muuttamisesta ei kuitenkaan tunnu oikealta vaihtoehdolta, kotihoitopalvelut voivat auttaa asumaan pidempään omassa kodissa.

Mitä kotihoitoon kuuluu?

Kotihoito on ammattimaista kotiapua ja tukipalveluita ikääntyneille, jotka on suunniteltu niin, että ikääntyneet voi asua turvallisesti kotona. Kotihoidossa ammattitaitoinen kotihoitaja tai useita eri kotihoitajia tulee seniorin tai hänen läheisen kotiin tarjoamaan tarvittavaa apua päivittäisissä toiminnoissa. Hoidon tarve ja sen pituus vaihtelee, joten palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti. Toiset seniorit tarvitsevat esimerkiksi enemmän apua päivittäisissä toimissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa. Tarpeen mukaan, kotihoitoa voi saada päivittäin ja myös yöaikaan.

Kotisairaanhoito seniorille on kotona tapahtuvaa sairaan- tai terveydenhoitoa

Toiset seniorit taas tarvitsevat myös terveyden- ja sairaanhoidonpalveluita. Kotisairaanhoitaja seniorille voidaan järjestää joko oman asuinkunnan tai palvelualueen puolesta silloin, kun ei ole mahdollisuutta käyttää muita sairaan- tai terveydenhuollon palveluita. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan siis kotiin vietyä sairaanhoitoa, joka tukee sairaan henkilön kotona selviytymistä ja kotisairaanhoito voi olla tarpeen esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen helpottamiseen. Kotisairaanhoitoon kuuluu erilaisia toimenpiteitä, jotka lääkäri on määrännyt, jotka voivat olla esimerkiksi näytteiden otto, mittaukset, lääkityksen valvominen ja kivun helpottaminen. Kotisairaanhoitoon kuuluu myös asiakkaan voinnin seuraaminen. Lumina Care Oy tarjoaa kotisairaanhoitoa senioreille.

jaa